Komen gevoelloos over

Home > Nl > Engelmens > 7.7 Komen gevoelloos over
Julien Moorrees
De Engelmens bindt zich bijna nergens aan. Ze lijkt erg afstandelijk en kil te zijn. Dit is uit zelfbescherming. Wanneer ze haar eigen gevoel gebruikt bij het helpen van mensen, zou de waarneming vertroebeld kunnen zijn. Ze is dan niet meer in staat om op de juiste manier te helpen. Ze vergeet daarmee het grote plaatje.

Door de ongebondenheid is de Engelmens onafhankelijk. Deze onafhankelijkheid maakt de Engelmens juist een betrouwbare helper, die zonder vooroordeel in staat is een oordeel te vormen.

Deze houding wekt de indruk dat een Engelmens een gevoelloos wezen is. Dit is niet zo. De Engelmens is gevoelig en luistert hier ook naar.

De belangrijkste oorzaak wanneer een Engelmens zich wel bindt, is als er liefde in het spel is. De liefde is een hele sterke emotie die ook vanuit een zielenkoppeling kan worden ervaren. Deze liefde raakt de Engelmens soms erg diep.
Delen:
Facebook