De algemene opbouw

Home > Nl > Engelmens > 3.1 De algemene opbouw
Julien Moorrees
Wanneer we kijken naar de opbouw van de mens met betrekking tot aansturing en communicatie, dan geldt hiervoor het volgende plaatje:

Algemene opbouw


Opbouw legenda


Dit geeft de hiërarchie aan, op welke niveaus er communicatie plaatsvindt.

Delen:
Facebook