Zij herkennen potentie

Home > Nl > Engelmens > 5.4 Zij herkennen potentie
Julien Moorrees
De Engelmens is heel kieskeurig in het helpen van mensen. Ze heeft een groter doel voor ogen en wil zo efficiënt mogelijk te werk gaan. Ze is continue op zoek naar mensen die iets kunnen bijdragen aan de nieuwe tijd. Ze heeft daarvoor een interne radar voor potentie en zal daarbij de grootste potenties de meeste aandacht geven.

Als blijkt dat iemand op een verkeerd spoor zit, of niet openstaat voor hulp, zal de Engelmens deze persoon ook vrij snel, zonder enig wrok kunnen laten vallen. De Engelmens is niet iemand die altijd maar wil helpen. Ze verdeeld haar tijd zo efficiënt mogelijk om met zo min mogelijk inspanning zoveel mogelijk, de juiste mensen, te bereiken.

Delen:
Facebook