Waarom zijn ze hier?

Home > Nl > Engelmens > 4. Waarom zijn ze hier?
Julien Moorrees
De Engelmensen zijn geïncarneerd om de overgang naar 2012 enorm te helpen. Dit doen zij door op subtiele wijze, de mensen uit hun omgeving, naar de juiste kant te helpen. Zij zijn op de hoogte van het hogere plan en handelen hier ook naar. Dit komt door hun directe link met de bron, die ze volgens het grotere plan leidt.

Ook hebben zij het doel, de mensen te onderwijzen en te voorzien van kennis en kunde. Zij begeleiden diverse mensen in het ontwikkelen van hun spirituele gaven.

Een belangrijke eigenschap is het koppelen van verschillende zielen aan elkaar en deze daarmee in verbinding met de bron te brengen. Omdat niet iedere ziel hiervoor openstaat, probeert de Engelmens ook zo veel mogelijk hindernissen bij de persoon uit de weg te nemen. Hoewel het koppelen van zielen tegenstrijdig lijkt bij een wezen zonder ziel, is het juist deze eigenschap die haar in staat stelt om de ziel van een ander te kneden, te grijpen en te bewegen. Een gat is altijd op te vullen. De ziel zoekt de weg van de minste weerstand en voelt zich al snel thuis bij een Engelmens. Het is een plek waar deze beschermd kan groeien en ontwikkelen. Het geeft een voedingsbodem voor de ziel om klaar gemaakt te worden om te koppelen.

De Engelmensen zijn er enkel om te dienen. Ze zijn er niet meer voor de eigen evolutie omdat het alle levenslessen al geleerd heeft. Het belangrijkste doel is de evolutie te waarborgen en desgewenst bij te sturen. Daarbij zijn weinig middelen verboden, waardoor Engelmensen vaak als heel krachtig worden ervaren.

De Engelmensen willen ook mensen helpen die doelloos zijn geworden. Zij zullen deze persoon het goede tonen zodat de persoon zich gaat beseffen dat het ook op een andere manier dam negatief, opgelost kan worden. Hiermee zet de Engelmens verschillende personen weer op het juiste pad.

Delen:
Facebook