Het veranderen / raken van mensen, door een simpele handeling

Home > Nl > Engelmens > 5.3 Het veranderen / raken van mensen, door een simpele handeling
Julien Moorrees
Door hun feilloze mensenkennis is de Engelmens in staat om mensen te raken. Zij weten de mens op de juiste manier te interesseren voor hun verhaal. Hen te raken door de juiste woorden te zeggen. Mensen vinden Engelmensen vaak interessante wezens omdat ze de indruk krijgen er iets van te kunnen leren (wat vaak ook zo is).

De Engelmens is vooral bezig de ander naar zichzelf te laten kijken. Vaak zijn dit subtiele hints die de ander laten nadenken over zichzelf. Soms is het effect pas later merkbaar en is de opmerkingen van een paar weken terug, toch de aanleiding geweest om een bepaalde beslissing anders te nemen.

Het zijn deze simpele en subtiele aanrakingen, die het werk van de Engelmens goddelijk maken. Zij raken op de juiste momenten de juiste mensen, om daarmee het grootste eindresultaat te bereiken.

Delen:
Facebook