Het verschil tussen de Menselijke Engel en de Engelmens

Home > Nl > Engelmens > 2. Het verschil tussen de Menselijke Engel en de Engelmens
Julien Moorrees
De Menselijke Engel en de Engelmens zijn niet gelijk aan elkaar. Wanneer we de normale stappen van de menselijke evolutie bekijken, heeft aartsengel Gabriël ons het volgende geleerd:

gabriel evolutie

Het bovenstaande plaatje toont de fases waarop de normale geestelijke evolutie plaatsvindt.

Sinds de komst van de nieuwetijdse mensen is dit plaatje uitgebreid volgens de boodschappen van Michaël:

Michael evolutie

De Menselijke Engel is een doorgegroeid mens, dat alle chakra's op vol vermogen heeft spinnen.

 

Wanneer we de Engelmens nemen dan hebben we het volgende plaatje:

Engelmens evolutie

Het belangrijkste verschil is de oorsprong van de engel. De Engelmens heeft alle aardse levens al gehad en komt nogmaals terug. Hierdoor zijn er geen levenslessen meer nodig voor de Engelmens en kan ze zich volledig richten op haar taak.

De menselijke engel heeft daarentegen nog geen taken uitgevoerd in de geesteswereld en is nog volledig bezig met de levenslessen en verschillende evolutiefases. Ze zal nog verder doorgroeien als gids en daadwerkelijke engel. Wel zal het een ander pad zijn, waarbij de uitkomst niet per definitie een gids of een engel hoeft te zijn. Ook andere entiteitsoorten behoren tot de mogelijkheden.

Delen:
Facebook