De opbouw van de Engelmens

Home > Nl > Engelmens > 3.4 De opbouw van de Engelmens
Julien Moorrees
Voor het jaar 2003 werd er gestreefd naar het ultieme alleen zijn. Een goed voorbeeld hiervan is het Holisme. Het ultieme alleen zijn is een krachtig middel om de ziel volledig te verkennen. "Wie ben je? Wat wil je? Wat is je identiteit?" zijn de vragen die beantwoord worden tijdens deze zoektocht.

Tijdens de evolutie naar 2012 is het duidelijk geworden dat individualiteit een doodlopend spoor is geworden. De kracht van de groep is aan alle kanten merkbaar en vele malen krachtiger dan een enkel individu. Het is tijd om de identiteit los te laten.

De opbouw van de mens in relatie tot de bron, de ziel en de geest is versimpeld in het volgende plaatje weer gegeven:

Opbouw met ziel

Wanneer we kijken naar de Engelmens, dan is al snel duidelijk waarom de Engelmens geen ziel meer heeft. Het volgende plaatje geeft dit weer:

Opbouw zonder ziel

Na het loslaten van de identiteit, wordt de mens volledig gevormd door de bron. Engelmensen zijn daadwerkelijk goddelijke wezens. Hun intenties zijn niet meer gevormd door de wens van uniek (de ziel) te zijn, maar zijn volledig in balans met het grotere geheel.

De geest wordt rechtstreeks aangestuurd door de Bron en dit wordt ook bijna direct op deze manier uitgedragen.

De Engelmens heeft nog wel degelijk een ego dat vaak groter is, dan de "gewone" mens. Het ego zit in de geest en wordt gevoed door de bron. Hier komt ook het gevoel van grootheid vandaan.

Delen:
Facebook