Direct contact met de Engelen in de geesteswereld

Home > Nl > Engelmens > 5.5 Direct contact met de Engelen in de geesteswereld
Julien Moorrees
De Engelmens heeft door haar directe verbinding met de bron ook een directe verbinding met nog niet neergedaalde engelen. Deze engelen helpen de Engelmensen bij hun tocht naar de nieuwe wereld.

Toch zijn de engelen aldaar ook niet alwetend en zijn ze het regelmatig met elkaar oneens. Dit kan voor de Engelmens nogal verwarrend overkomen, omdat ze soms wordt gevoed met tegenstrijdige acties.

Dit directe contact zorgt voor een overlegstructuur waarin de Engelmens haar eigen zegje mag doen. In het hiernamaals wordt wel degelijk geluisterd door de engelen naar de Engelmensen. Er wordt actief informatie uitgewisseld. Deze informatie is belangrijk om de progressie van de nieuwe evolutie te meten. De bron is enkel een verbindingsmethode en geen wezen zoals jij en ik. Het weet niet wat er zich afspeelt en kan de progressie niet weten. Het zijn juist de Engelen die hier verantwoordelijk voor zijn.

Delen:
Facebook