Het beïnvloeden van het Lot naar eigen inzicht

Home > Nl > Engelmens > 5.6 Het beïnvloeden van het Lot naar eigen inzicht
Julien Moorrees
De Engelmens heeft een bijzondere gave die niet vaak wordt gebruikt vanwege de grote kracht ervan. Ze kan ingrijpen in het lot en deze naar eigen inzicht veranderen. De Engelmens kan er bewust voor kiezen iemand te helpen die een auto-ongeluk gaat krijgen. Ze kan er echter ook bewust voor kiezen om dit ongeluk te laten gebeuren.

Daarnaast heeft de Engelmens ook de mogelijkheid om hulp van boven in te roepen om bepaalde dingen te laten regelen. Wel is het zo dat deze beïnvloeding het hogere doel moet dienen. Gebeurt dit niet, dan zal het lot heel snel zijn afwijking corrigeren.

Het Lot grijpt niet in wanneer de Engelmens iets aanpast. Het weet dat ze het vanuit de bron en het grotere doel heeft moeten doen.

Delen:
Facebook