De kosmische stralen

pdfDownload deze tekst als PDF.

De aarde is net zoals ons een energetisch wezen. Het heeft chakra's (energiepunten) die op dezelfde manier gerangschikt zijn, zoals ook bij ons. Omdat wij als wezens van deze aarde, naar haar evenbeeld zijn geschapen, komen wij overeen met haar, zoals een kind, lijkt op haar moeder:

Chakra Power


Niet iedere chakra is even sterk, zoals je kunt zien aan de breedte van de chakra. Het hartchakra (groen) is het meeste ontwikkeld en daarom is de planeet aarde ook de ultieme plek om liefde te ervaren en te beleven. Deze planeet is daadwerkelijk de planeet waarop de liefde (4e chakra), alles omvattend is.

Vanuit de bron des levens (zoals deze wordt genoemd) ontspringen er 7 stralen die de stralen van het goddelijke bewustzijn worden genoemd. Deze stralen hebben zich in de loop der tijd, verbonden met de Aarde. Als we kijken de stralen zoals die verbonden zijn met de aardse chakra's, dan zien we hier het volgende plaatje ontstaan:

Cosmic ray connection with earth

 

De 1ste straal is blauw van kleur en vertegenwoordigt de volgende aspecten van het leven: bescherming, kracht, macht, leiderschap, geloof, missie, Goddelijke plan, blauwdruk, Goddelijke wil, wilskracht, gehoorzaamheid aan de wil van God.

De 2de straal is goud-geel van kleur en vertegenwoordigt de volgende aspecten: verlichting, wijsheid, Goddelijke bewustzijn, zelfkennis, zelfonderzoek, begrip, psychologie, open bewustzijn, persoonlijke overwinning over het massabewustzijn.

De 3de straal is roze van kleur en vertegenwoordigt de volgende aspecten: schoonheid, kunst, Goddelijke liefde, creativiteit, inspiratie, devotie naar de goddelijke kant in het leven, adoratie, liefde en respect naar alles wat heilig in het leven is.

De 4de straal is wit van kleur, het is de witte vuurkern die binnenin alle stralen te vinden is. De witte straal is het middelpunt van de goddelijke creatie, de kern van het zijn. Witte straal vertegenwoordigt de spirituele vlam van de Goddelijke Moeder, van Kundalini - levensenergie, en de Hemelvaartsvlam, die de ziel terug naar haar spirituele oorsprong brengt. De kwaliteiten van de witte straal zijn: zuiverheid, zelfdiscipline, zelfbeheersing, geduld, perfectie, orde, structuur, respect, eer.

De 5de straal is groen van kleur en vertegenwoordigt de volgende aspecten van het leven: wetenschap, analyse, concentratie, onderzoek, genezing, geluid, klank, muziek, natuur, goddelijke waarheid, kristallisatie van de spirituele energie in de materie, Goddelijke visie, balans, harmonie, overvloed.

De 6de straal is purper met gouden tintellingen, donkerpaars van kleur en vertegenwoordigt de volgende kwaliteiten: vrede, broederschap, dienstbaarheid, goddelijke oordeel, nederigheid, altruïsme, overgave, naastenliefde, praktische spiritualiteit.

De 7de straal is violet - magenta van kleur. Symbolisch gezien is het de kleur van de samensmelting van de 1ste blauwe straal met de 3de roze straal. De smelting van de energieën van Goddelijke kracht en Goddelijke liefde manifesteert violette straal, de straal van vergeving en bevrijding van de ziel. De kwaliteiten van de violette straal zijn: vrijheid, vergeving, compassie, rechtvaardigheid, genade, transmutatie van verleden, zuivering van heden, verbetering van de kansen in de toekomst, vernieuwing, verandering, alchemie, geheime leer, magie, priesterschap, mysticisme, ritueel.
(bron: http://www.crystaldimensions.nl/mariapiotrovskajahetpadvande7stralen.php )

Deze stralen zijn verbonden met de Aarde (en dus op dezelfde manier met ons), via de aarde chakra's. Omdat de bron van iedere straal niet even krachtig is, is de verbinding met de aardse chakra's ook niet even sterk. Hoe minder ontwikkeld deze chakra is, hoe verder de bron van deze straal weg is. Het volgende plaatje laat zien hoe de stralen in verbinding zijn met de aarde:

 

Cosmic rays connection points with earth

Zoals je ziet is de volgorde van deze stralen, niet gelijk aan de evolutie die de aarde heeft gemaakt, toen deze in contact kwam met deze stralen. Daarom het volgende plaatje, dat de volgorde aangeeft wanneer de aarde contact heeft gemaakt met de stralen die verder gelegen waren:

Cosmic rays connection points with earth in right order


Zoals je ziet is de dichtstbijzijnde straal (1) die van het Hart. Vandaar dat liefde op deze planeet in alle vormen aanwezig is. Daarna hebben straal 2 en 3 zich verbonden met de aarde, waardoor er materie (chakra 3) en een uiting (chakra 5) in deze materie zich konden verbinden. Toen kwamen straal 4 en 5 in beeld, waardoor gevoel (chakra 2) en inzicht (chakra 6) zich konden ontwikkelen. Daarna kwam het contact met straal 6 en 7 tot stand waardoor er basis (chakra 1) en het hogere bewustzijn (7) zich ontwikkelden.
 
De stralen en de aarde chakra's groeien steeds meer naar elkaar toe, waardoor het bewustzijn van de aarde zich steeds verder uitstrekt en het contact maakt met de verder gelegen stralen. Dit is goed te merken aan de aarde die al contact met heeft gemaakt met chakra 8 en 9, en zo ook met een aantal mensen die al afkomstig zijn van deze chakra's. Het is dan ook niet zo moeilijk om te ontdekken dat deze ontwikkeling zich steeds verder voltrekt volgens het volgende plaatje:

8 , 9 , 10 and 11 Cosmic rays connecting with earth in right order

 
De chakra basis (hart = 4) van de aarde is groter en breder geworden en straal 8,9 hebben zich al verbonden met de Aarde. De aarde heeft zijn voeten op dit moment in de 8e en 9e dimensie (= straal) gezet en is hard bezig om de chakra's 8 en -1 (ook bekend als 9) te ontwikkelen en met elkaar te verbinden.

De rassen van de verschillende stralen

Iedere straal heeft zijn oorsprong in een eigen ras dat is geïncarneerd op deze aarde. Dat zorgt er ook voor, dat voor ieder van ons het belangrijk is om te weten van welke straal je afkomstig bent. Er zijn namelijk per straal een ander soort lessen te leren en te ervaren die horen bij dat ras. Dit komt omdat iedere straal zich heeft verbonden met een specifieke chakra, om zo de andere chakra's te leren kennen.

Hier een korte opsomming van de stralen en hun oorsprong. Indien dit met je resoneert, ga dan op onderzoek uit. Op Internet zijn er veel goede bronnen te vinden die deze rassen uitgebreid bespreken. Dit is enkel opgenomen voor de volledigheid.

Straal 1 (Roze): Het hart chakra (4). Lemurië. Afkomstig uit Planeet Lemuria. Als eerste aangekomene: Atom en Eve.
Straal 2 (Purper / Paars): De kracht chakra (3). Gevallen engelen. Afkomstig uit Nibiru als eerste aangekomene: Lucifer. Ook bekend als Toferout bij de Lemuriërs.
Straal 3 (Blauw): De keel chakra (5). Engelen. Afkomstig uit Nippur, als eerste aangekomene Michaël.
Straal 4 (Violet):  Het gevoels chakra (2). Afkomstig uit: Sirius. Incarneerden ook  als Atlantiers, ook bekend als Reptielen.
Straal 5 (Groen): Het inzicht chakra (6). Afkomstig uit: Pleiaden. Incarneerdeen als Atlantiers, ook bekend als Dinoids.
Straal 6 (Wit): De basis chakra (1). Afkomstig uit: Alcheringa of Tjukurpa. Incarneerden als  de natuur volkeren. Ook bekend als Indianen, Shamanen, Aboriginals en Papua's .
Straal 7 (Goud/Geel): Het hogere zelf chakra (7). Afkomstig uit:?  Incarneerden als de Homo-Christus. Ook bekend als de Esennes. Als eerste aangekomene: Jezus.
Straal 8 (...): Chakra -1. Afkomstig uit: Zeta Reticuli. Ook wel bekend als Zeta Greys, of Illuminati.
Straal 9 (...): Chakra 9. Afkomstig uit Arcturus. Bekend als Arctuarians. Incarneerden als de sterren-kinderen, indigo's, regenboogkinderen.


Wat is de rol van de aarde?

De aarde vervult een belangrijke rol in het verbinden van de stralen met elkaar. Doordat de aarde energie kan filteren en transformeren is er een verbinding ontstaan tussen de onderlinge chakra's. De aarde heeft geleerd hoe ze energie van de ene chakra, kan omzetten naar een willekeurige andere chakra's.

Cosmic rays connection points with earth connecting


Er is een communicatienetwerk ontstaan dat het mogelijk maakt om stralen die eerst in afzondering waren, met elkaar in contact te laten komen. Niet voor niets zijn er vele rassen, ieder afkomstig uit hun eigen straal, geïncarneerd op deze aarde. Met als grote doel, zich te verenigen op de plek waar het allemaal samenkomt.
Vanwege de unieke centrale ligging van de aarde, ontstaat er steeds contact met 2 stralen. Dit uit zich dan ook in de dualiteit van de aarde. Man/Vrouw, Zwart/Wit, etc. komen samen, waardoor iedere ziel, afkomstig uit een straal, in contact kan komen met zijn / haar tweelingziel die zich in de andere straal bevindt. Het is de verbinding die twee uitersten met elkaar kunnen maken, om te ervaren dat ze gelijk aan elkaar zijn. Dit gebeurd echter niet tegelijkertijd, waardoor er vaak in de geschiedenis regelmatig een oorlog is ontstaan tussen de 2 stralen die voor het eerst met elkaar in contact zijn gekomen. Zie de oorlog tussen de Lucifer en Michael die later als vredesverdrag de Galactische federatie oprichten, of de oorlog tussen de Reptielen en de Dinoids op Atlantis.

Dat de gang naar een nieuwe chakra niet altijd even vloeiend verloopt laat de geschiedenis zien. Conflicten, verschillende waarheden, onkunde met de andere chakra's zijn bijverschijnselen bij de eerste stappen op deze aarde. Zielen worden vaak teruggeworpen naar hun eigen straal, om vanuit daar de lessen te leren die ze van de andere stralen hebben mogen ervaren. Zo ontstaat er inzicht over de andere stralen, die ze kunnen toepassen op hun eigen straal. Iedere straal komt daarmee dichter naar de aarde toe, en kan zo ook zelf een verbinding vormen met andere stralen in hun buurt.

De meesters die de aarde verbindingsenergie hebben geleerd komen niet meer terug naar aarde en gaan verder met het toepassen van deze energie op hun eigen straal. Het hart-chakra en de liefde worden algemeen goed binnen de andere stralen. Zo evolueert de straal vanuit zijn eigen kracht door zich te verbinden met de andere stralen die buiten het bereik van de aarde liggen.

Dankzij deze verbinding groeit de aarde sneller en kunnen de andere stralen, via de aarde, ook in contact komen de verdere gelegen stralen.

De geschiedenis van straal 8

Toen straal 8 zich met deze wereld verbond, was de mensheid een technologisch achtergesteld volk. De Zeta Reticuli  heeft de wereld met hun kennis in een technologische stroomversnelling gebracht. Ook begonnen ze de lessen van de andere stralen te leren en al gauw werd technologie ingezet om een verbinding met deze chakra's te maken. Voor de eerste chakra's bouwden men kunstmatige huizen met als eindresultaat immense wolkenkrabbers . Voor de 2e chakra's ging men chemische middelen ontwikkelen om het gevoel te reguleren en te controleren. Drugs is hier een voorbeeld van. Voor de 3e chakra is het geld uitgevonden, met als eind resultaat het elektronische geld, om hiermee de volledige macht te kunnen vasthouden. Voor de 4e chakra is de technologie om te verbinden uitgevonden. Van de telefoon tot het Internet, met uiteindelijk de dating-sites en social networking. Voor de 5e chakra is de opneem en afspeel technologie uitgevonden, met mp3 spelers, televisie, film en draagbare videospelers als eind resultaat. Voor de 6e chakra zijn de geestverruimende middelen uitgevonden. Voor de 7e chakra is echter nog geen technologie voorhanden, maar het zal niet lang duren voordat ook deze chakra met technologie kan worden benaderd.

De geschiedenis van straal 9

Toen straal 9 zich met deze wereld verbond, was straal 8 in de volle ontdekking van de 3e chakra. Machtsystemen zoals geld en religie waren onder beheersing van straal 8. Straal 9 (chakra 8) heeft echter als kracht het volledige collectieve bewustzijn met behoudt van het eigen individu. Als snel begonnen men de lessen van chakra 7 te leren. De mensen kregen het contact met hun ziel terug en hervonden zo het contact met hun oorsprong weer. Ze waren niet langer onderdeel van de mensenmassa, maar konden vrij zijn, zichzelf te zijn. Vanuit de 6e chakra kwam vooral het inzicht in het zijn terug. Spiritualiteit, Mediums, Regressie en andere therapievormen werden in hoog tempo ontwikkeld. De 5e chakra gaf de mens zijn eigen stem en expressie. Idolen ontstonden en inspirerende sprekers. De 4e chakra leerde de mens om te gaan met het verbinden met de ander, zonder zichzelf volledig weg te geven. De 3e chakra bracht het stemrecht en de democratie, met het loslaten van de machtsystemen tot gevolg. Het werd mogelijk om vanuit een groep krachtig te zijn, zonder daarbij zichzelf als individu te verliezen. Voor de 2e en 1e chakra zijn er op dit moment echter nog geen lessen geleerd en dat zal de komende tijd voor straal 9 op de agenda staan.

2012 - Aansluiting bij de Galactische federatie

Nu straal 8 en 9 zich aan het verenigen zijn is het tijd geworden voor straal 1 t/m 7 om contact met straal 8 en 9 te maken. Iedere straal die in de loop van de geschiedenis is opgenomen bij de andere stralen heeft zich aangesloten bij de Galactische Federatie. Er zijn de laatste jaren veel mensen geïncarneerd van straal 1 t/m 7 om zo de lessen van straal 8 en 9 te leren om deze te kunnen integreren in hun eigen straal. Vele straal-wezens van verschillende rassen hebben op dit moment een grote samenkomst op aarde om alle inzichten tussen de verschillende stralen uit te wisselen en te synchroniseren. Ook straal 8 en 9 staan op het punt zich te integreren in de andere stralen en aan te sluiten bij de Galactische federatie. Net op tijd, want op 21 december 2012 zal straal 10 zijn eerste contact met de aarde, via chakra -2, maken.