Aangekomen in de 5de dimensie

Home > Nl > Michael > Aangekomen in de 5de dimensie
Julien Moorrees
Sinds de Aarde in de Vijfde Dimensie is aangekomen, is alles veranderd. Veel mensen leven in de illusie dat alles hetzelfde is - maar dat is niet zo. Mensen die de veranderingen nog niet aanvaard hebben zullen meer en meer worsteling in hun leven ondervinden.

Het punt van Kritieke Massa voor het Vijf Dimensionale Bewustzijn is bereikt en de meerderheid is klaar om de verschuiving te maken. Het mag misschien niet zo lijken, maar er zullen spoedig gebeurtenissen plaatsvinden die duidelijk maken dat er een belangrijke verschuiving is geweest.

Delen:
Facebook