!--#layout cosmic_template --!/!--@ !--#title --!Kosmische straal 9: Arcturianen/!--@ !--#pagecolor !--F:cl/includes/css_purple.htm --!/!--@ !--#language --!nl/!--@ !--#menuleftbar !--F:cl/menus/nl_leftbar.htm --!/!--@ !--#menumiddlebar !--F:cl/menus/nl_mid_09_arcturians.htm --!/!--@ !--#menurays !--F:cl/menus/nl_rays.htm --!/!--@ !--#textcontent --!

<< Vorige Pagina | pdf downloadDownload de gehele tekst als PDF | Volgende pagina >>

De aarde was nog steeds op zoek toen een nieuwe planeet zich verbond met de aarde. De planeet Arcturus verbond zich waardoor de Arcturianen konden incarneren. Zij zijn een zeer geavanceerd ras die veel kennis hebben van het universum. Zij herkenden de belangrijkheid van de aarde omdat het een belangrijke doorgang is naar andere onderdelen van het universum waar de Arcturianen geen toegang toe hebben.

De Arcturianen die incarneerden zijn het bekendst als sterren/regenboog kinderen. Zij geven les in het hebben van een collectief bewustzijn met behoudt van de individualiteit. Dit is anders dan de Lemurianen, die hun individualiteit verliezen zodra ze met andere Lemurianen verbinden om een collectief bewustzijn te vormen.

Als eerste werd er contact gemaakt met straal 7, waardoor zij een diepe kennis over het hogere zelf kregen. Mensen konden steeds meer in contact komen met hun hogere zelf, zonder het goddelijk of heilig te verklaren. Zielen werden zich bewust van hun collectieveen individuele natuur waardoor zij zich van de massa konden loslaten.

Ray Earth_16_Starchild

Het hebben van individualiteit tezamen met een collectief bewustzijn werd ervaren door de andere stralen. In het kort zijn dit de meest belangrijke ontwikkelingen per straal:

*let op: Straal 8 is niet verbonden met een chakra. Als dit wel zo was, dan was deze gelegen onder de basis chakra.
** straal 9 is ook niet verbonden met een chakra. Als dit wel zo was, dan was deze gelegen boven de kruinchakra.

<< Vorige Pagina | pdf downloadDownload de gehele tekst als PDF | Volgende pagina >>

/!--@