Terug naar aarde

Home > Nl > Gabriel > 4. Terug naar aarde
Julien Moorrees
Wanneer je in de geesteswereld aanwezig bent en toch wilt groeien dan moet je ervoor zorgen dat je meer ervaringen opdoet. Echter is dit erg lastig aangezien je niet meer in de materiële wereld aanwezig bent, en je dus ook geen ervaringen meer kan opdoen.

Elke keer dat er iemand op aarde denkt aan een overleden ziel, wordt deze gestimuleerd (in onze gedachten leeft hij verder). Dit komt omdat iemand uit de materiële wereld zijn ervaringen kan doorgeven via zijn geest. Degene die dit doorkrijgt groeit hier dan ook weer van.

Wanneer er niet meer aan deze overleden ziel wordt gedacht, dan zal deze ook minder ervaringen doorkrijgen, en dus minder snel groeien. Iemand kan in theorie zijn groei in de geesteswereld oneindig laten zijn door bepaalde dingen te doen waarmee deze zich in de gedachten van de mensheid nestelt.

Het overgaan van de geestelijke wereld naar de materiële wereld, gebeurt wanneer je niet meer verder kunt groeien. Je moet dan weer ervaringen opdoen in de materiële wereld zodat je weer verder kunt groeien. Hoe goed (of slecht) je ten opzichte van andere mensen hebt geleefd, bepaalT dus mede de tijd die je in de geesteswereld gaat doorbrengen. Deze andere mensen kunnen namelijk jouw groei beïnvloeden (door zich op jouw afstemmingsfrequentie te richten).
Delen:
Facebook