Het Ashtar Commando

Home > Nl > Cosmicrays > 03_engelen > Het Ashtar Commando
Julien Moorrees

Een van de interessantste en intrigerenste buitenaardse groepen is die van Commandant Ashtar en het Ashtar Commando. Commandant Ashtar is de man die de leiding heeft over de ruimtevloot van de Witte Broederschap, of Broederschap van Licht.

Commandant Ashtar en zijn commando van 20 miljoen werkers, werken nauw samen met de Geascendeerde Meesters. Naast de 20 miljoen in de vloot in het zonnestelsel waarover hij de leiding heeft, zijn er nog een 4 miljoen werkers in het fysieke vlak.

Commandant Ashtar is een geweldig en nobel wezen, ongeveer 2 meter lang met blauwe ogen. Zijn lichaam is van het Adam Kadmon type, wat betekent dat het vergelijkbaar is met dat van ons op Aarde. Hij komt van de planeet Ashtar, en hij heeft ook een incarnatie gehad op planeet Venus in zijn ontwikkeling als ziel. Hij heeft nooit een belichaming op Aarde gehad.

Hoewel Commandant Ashtar de leiding heeft over de ruimtevloot in ons zonnestelsel, beperkt hij zich niet tot deze sector voor wat betreft zijn diensten. Hij vertegenwoordigt ons zonnestelsel in de ontmoetingen van raad van onze melkweg, en universa door het grotere omniversum.

Een van de belangrijkste zaken om over Commandant Ashtar en zijn commando van werkers, vloot en ruimtevaartuigen te weten is dat zij etherisch zijn. Ze hebben geen fysieke lichamen zoals wij die hebben, maar ze zijn wel in staat om zich in fysieke lichamen te manifesteren en dat geldt ook voor hun ruimtevaartuigen. Een persoon die ze dan ziet zou ze niet anders zien dan ze jou of mij zouden zien.

Het meeste leven op andere planeten in ons zonnestelsel is etherisch van aard. Het is
niet dat ze niet geïncarneerd zijn want ze hebben wel lichamen. Ze zijn in een staat van evolutie zoals wij dat zijn, en hun leven op hun vlak is niet zoveel anders als dat van ons, behalve dan dat zij meer van het lagere zelf overstegen hebben.

Commandant Ashtar werkt ook nauw samen met het Engelenrijk, en in het bijzonder met Aartsengel Michaël. Commandant Ashtar is een heel liefhebbende en vriendelijke man maar wel streng en zeer vastberaden in zijn missie om de mensheid te dienen, te onderwijzen en te beschermen door heel het zonnestelsel.

Commandant Ashtar en zijn bemanning willen niet gezien worden als Goden, maar eerder als kameraden en gelijken met ons op het pad van ascensie. Zijn missie bestaat uit het onderwijzen van de mensheid op het spirituele vlak voor wat betreft hun missie van hun bestaan en om de Aarde te verdedigen en te beschermen tegen vijandige en egoïstische buitenaardse groepen.

Commandant Ashtar eerste openlijke contact met planeet Aarde kwam in de jaren vijftig door een man, genaamd George van Tassel. In zijn boodschap waarschuwde Ashtar de mensheid voor het gebruik van kernwapens, met name voor de ontwikkeling van de waterstofbom.

De volledige boodschap kan gelezen worden in het boek van Tuella, genaamd "Ashtar, een huldeblijk". Het is geen toeval de buitenaardse activiteit een honderdvoud zijn toegenomen nadat we de atoombom op Nagasaki en Hiroshima hebben laten vallen.

Met de ontwikkeling van deze gevaarlijkste technologie brachten we het hele zonnestelsel in gevaar en zelfs de melkweg. Het was door deze gebeurtenis dat de buitenaardse krachten van het zonnestelsel, melkweg, universum gemobiliseerd werden om de Aarde te helpen om dit te voorkomen.

Commandant Ashtar werkt ook nauw samen met de Christus en ook met Jezus, die in de hogere sferen ook wel Sananda genoemd wordt.

Commandant Ashtar heeft letterlijk miljoenen ruimteschepen tot zijn beschikking voor noodsituaties. Hij heeft niet alleen zijn eigen vloot, maar een ongelimiteerde aantal vaartuigen van de Galactische vloten, en zelfs Universele vloten, mocht hij om hulp vragen.

In vele van de Ashtar channelings is er sprake van een evacuatie door deze vloot mocht de Aarde een enorme verandering en/of ramp meemaken. Het ziet er echter niet naar uit dat dit nog nodig is.

Het Ashtar Commando heeft moederschepen in de ruimte die zo'n 150 km in diameter zijn. Deze moederschepen bevatten hele steden met miljoenen mensen en een drukke samenleving. Het Ashtar Commando is deel van een grote Confederatie van Planeten, ten eerste in ons zonnestelsel, en ook in onze melkweg.

In de binnenste cirkel heb je het Ashtar Commando die de leiding heeft over ons zonnestelsel. Dan heb je de Interplanetaire Confederatie wat een grotere groep van planeten is in onze sectie van het heelal. Dan is er de Galactische Confederatie van Planeten. Dan, steeds groter, is er de Interdimensionale Federatie van Vrije werelden. Elk van deze raden werken in lijn met de Planetaire, Solaire, Galactische en Universele Spirituele Hiërarchieën.

Het Universum is verdeeld in verschillende sectoren van ruimte, daarnaast zijn er verschillende dimensies van realiteit. Commandant Ashtar is de vertegenwoordiger van ons zonnestelsel in deze verschillende raden door het universum. Elk van deze confederaties, en federaties rapporteert aan degene boven haar in deze hiërarchie.

Deze verschillende confederaties hebben ons nog niet geaccepteerd in hun cirkel vanwege de Aardse egocentriciteit, materialistische en oorlogszuchtige natuur. Het Ashtar Commando heeft zeker contact gemaakt met Gorbatchov en Ronald Reagan en er is tot op zekere hoogte naar hen geluisterd. Maar het komt er op neer dat onze regeringsleiders altijd meer geïnteresseerd zijn in militaire technologie dan spirituele groei. Hopelijk gaat dat nu veranderen.

Deze confederaties en het Ashtar Commando is het niet toegestaan om zich te bemoeien met onze vrije wil, tenzij wij effect hebben op andere leden van het universum, zoals met onze atoombom en waterstofbom zou gebeuren. Dus uiteindelijk hebben we, net zoals de Verenigde Naties, ook een federatie van Verenigde Werelden.

We zullen bewegen van één wereldhouding, die we nu zelfs nog niet bereikt hebben, naar één zonnestelsel, naar één melkweg, naar één universum en uiteindelijk één omniversum. Het zal een grootste dag zijn in de evolutie van planeet Aarde wanneer ze haar rechtmatige plaats in kan nemen in de zonne-, galactische en universele zaken.

Het is ook belangrijk om te begrijpen dat iedere planeet zijn eigen Spirituele Hiërarchie heeft, net zoals ieder zonnestelsel zijn eigen Zonne-hiërarchie heeft, enzovoorts op de ladder van melkweg en universa. Deze Hiërarchieën werken in perfecte harmonie met de federaties.

De totale functie van het Ashtar Commando is om dienstbaar te zijn en ze gaan waar ze ook maar nodig zijn door de sector om deze functie te vervullen. De meeste bemanningsleden gaan soms naar hun thuisplaneten voor vakanties en worden dan vervangen door anderen. Hun buitenaardse vaartuigen hebben al eeuwen gepatrouilleerd in ons systeem, ver voordat ze open contact maakten in de veertig- en vijftiger jaren. Eén van hun functies is de Aarde beschermen tegen negatieve Buitenaardsen.

Velen van het Ashtar Commando leven onder ons onder ons zonder dat we daar van bewustzijn. Het Ashtar Commando dient ons in zekere zin als hemelse politie.

Een van de manieren waarop we contact kunnen hebben 's nachts als we slapen. Er zijn bijeenkomsten van fysieke wezens, etherische wezens en wezens van andere planeten. Deze bijeenkomsten vinden minstens twee keer per maand plaats. Veel lichtwerkers wonen ze vijf of zes keer per jaar bij. Een van de besproken onderwerpen is hoe met het opruimen de vervuiling in de lucht, zee, en aarde. Commandant Ashtar is blij te zien dat het licht groeit op aarde en het steeds meer ontvouwende commitment van de vele lichtwerkers op aarde.

bron: www.ashtar-arcturiers.nl/ashtarcommando.html

Delen:
Facebook